Videoklip 2019 ???

Videoklip 2019 ???

Reportáž z Karlsruhe 12.3.2020
Corona virus a hudobná scéna
3 x koncert with Freedom Call !!!

Zaradili nás do prehliadky videoklipov . Skladba Dancing Star teda háji farby EUFORY a metalu ! !

Môžete podporiť – SEM

 

KOMENTÁRE