Video from TOUR  – PL part

Video from TOUR – PL part

Metal Combat No. 1 – www.metalarena.fr
New Review from UK ! Power Play Magazine
Nový rozhovor pre Valhalla !

Uplne posledná vec na záver polskej časti tour – fakt si návštevníci klubu vypýtali prídavok – a neskutočne skandovali na záver – klubúk dolu IRON Klub !!!!

The last thing at the end of the part of Polish tour – the fact that the visitors of the club asked for the addition – and they really chanted at the end – the hat down – for the IRON Klub !!!

 

 

KOMENTÁRE