Video from Tour – CZ part

Review CD Higher and Higher
Monthly Award 2018 05 MAY
Music Zone Awards – súťaž o 3 festivalové stage

V priebehu 2 dní sme navštívili 2 veľké mestá – Ostrava a Brno .  Pripomeňme si atmosféru z vystúpenia  – Barrak klub – Ostrava !

Within 2 days, we visited 2 big cities – Ostrava and Brno.  Let’s remember the atmosphere of the performance – Barrak club – Ostrava!

LOUDER from CD Higher and Higher (2018)

KOMENTÁRE