Video from Tour – CZ part

Metal Combat No. 1 – www.metalarena.fr
New Review from UK ! Power Play Magazine
Nový rozhovor pre Valhalla !

V priebehu 2 dní sme navštívili 2 veľké mestá – Ostrava a Brno .  Pripomeňme si atmosféru z vystúpenia  – Barrak klub – Ostrava !

Within 2 days, we visited 2 big cities – Ostrava and Brno.  Let’s remember the atmosphere of the performance – Barrak club – Ostrava!

LOUDER from CD Higher and Higher (2018)

KOMENTÁRE