November 2019 – news from Metal Arena Radio

Reportáž z Karlsruhe 12.3.2020
Corona virus a hudobná scéna
3 x koncert with Freedom Call !!!

Nedávno sme priniesli správu o víťazstve v celoročnej súťaži poriadanej metalovým rádiom z francuzska – Metal Arena .

A hned v novembri sa EUFORY vrátili na 1. miesto v mesačnom playliste rádia.  Je to už po 5. krát, čo sa skladba – What a Shame – objavila na prvom mieste mesačných Top listov rádia  – o čom svedčí aj 5 hviezdičiek za logom kapely EUFORY.

Ďakujeme  .

Recently, we have released a report on winning the year-round competition organized by the metal radio from France – Metal Arena.

And in November, EUFORY returned to 1st place in the monthly radio playlist. It’s been the 5th time that the song – What a Shame – appeared at the top of the monthly Top Radio lists – as evidenced by the 5 stars behind the EUFORY logo.

We thank you .

  https://www.metalarena.fr/top40

KOMENTÁRE