22.06.2019 – KAIN klub Praha

22.06.2019 – KAIN klub Praha

23.8 -24.8. 2019 – Orgazma FEST
14.09.2019 – koncert pre Barbarku – Bánovce nad Ondavou
16.08.-17.08.2019 – ME CHE CHE – Heľpa

V tento sobotný večer príde EUFORY urobiť atmosferu na uvedenie nového klipu kapely Absolut Defeads . Za miesto spustenia a oficiálne uvedenie si chalani vybrali klub KAIN a EUFORY prijali ponuku zúčastniť sa a uviesť tento počin do života.

Prídte teda v hojnom počte – Premiera je vždy len RAZ !!! 🙂

KOMENTÁRE