20.07.2019 – Turčiansky kotlík

20.07.2019 – Turčiansky kotlík

23.8 -24.8. 2019 – Orgazma FEST
14.09.2019 – koncert pre Barbarku – Bánovce nad Ondavou
16.08.-17.08.2019 – ME CHE CHE – Heľpa

Podujatie pod záštitou starostu Sučany – každoročné varenie guľášu, dobrej nálady a pohody pri vodnej ploche “Ontária” !

EUFORY vystúpi o 17:00 – tak neváhaj a príd …

 

KOMENTÁRE