11. – 12.06.2021 – Michal Fest – Dúl Michal

11. – 12.06.2021 – Michal Fest – Dúl Michal

10.7.2020 – Barrák Music Hrad
11.7.2020 – Rock Night v Novej Bani
18.7.2020 – EUFORY v Delta klube Zvolen
PRELOŽENE na r. 2021
Pohodový 2 denný  multižánrový festival odehrávající se v nádherném industriálním areálu Dolu Michal.
EUFORY vystúpi v piatok 11.6.2021 vo večerných hodinách a rozpútajú svoju energickú smršť hudby , svetiel , dymu a dokonalých power – etalových vokálov .
Čoskoro uverejníme viac info  .

KOMENTÁRE