08.09.2018 – GeoAwards – BA

08.09.2018 – GeoAwards – BA

24.11.2018 – Ostrava – Barrák – Birthday party
10.11.2018 – Plzeň – KD Šeříková
28.10.2018 – Bratislava Randal – with DragonHammer

Web stránka akcie 

Akcia s podtitulom – Za pokladmi Starej Bratislavy

sa uskutoční v priestoroch sadu J.Kráľa a na Tyršovom nábreží

Udalosť na FB  

PROGRAM  na PIATOK  / SOBOTA /  NEDEĽA

EUFORY vystúpi na Tyršovom nábreží  v sobotu 8.9.2018   o  16:00 

KOMENTÁRE