31.06.2017 – Koniec kampane – End of Campaign

31.06.2017 – Koniec kampane – End of Campaign

Concerts 9-12/ 2017 / NEW /
Last concert in AUGUST ! !
MTF – Cancelled

Priatelia, ako určite viete, tvrdo pracujeme na tom, aby sme do sveta vypustili náš nový album.

Friends, as you know, are working hard to get our new album out of the world.

Koniec kampane – End of Campaign

Thanks !  🙂

KOMENTÁRE